Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážime si vašu dôveru a chránime vaše dáta pred zneužitím. Dovoľte, aby sme Vás informovali o ochrane Vašich osobných údajov, najmä v súvislosti s Vami uzatvorenou kúpnou zmluvou. Ochrana vášho súkromia a vašich údajov je pre nás úplne zásadné, a preto dbáme ako na bezpečnosť našich interných systémov, tak na výber našich partnerov, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie GDPR").

Kto je správcom Vašich osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je IMESTEAM s.r.o., so sídlom Petrová 34, 086 02. Naše IČO je 55 945 856 a DIČ je 2122138040.

Aké osobné údaje spracovávame

Pre uzavretie obchodnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje, napríklad meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ide o nevyhnutné identifikačné a kontaktné údaje. Ako primárny identifikačný údaj je pre nás e-mailová adresa. Pri návšteve našich webových stránok sú zaznamenané identifikačné údaje (napr. IP adresa) a ďalšie informácie (dátum, čas, navštívená stránka) z bezpečnostných dôvodov. Naše stránky používajú súbory cookies na štatistické účely a zabezpečujú vašu úplnú anonymitu.

Kto má prístup k údajom

Osobné údaje spracovávame naši pracovníci a sú zabezpečené zmluvne viazanými spracovateľmi. Títo spracovatelia majú prístup k údajom v rámci spolupráce s našou firmou. Všetci spracovatelia sú zaviazaní k mlčanlivosti a ochrane údajov.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje potrebujeme pre uzatvorenie obchodnej zmluvy a ďalších súvisiacich služieb. Ďalej ich môžeme použiť na marketingové analýzy alebo zasielanie newsletterov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov. Niektoré údaje môžu byť uchované aj dlhšie z dôvodu zákonných archivačných povinností.

Vaše práva

Máte právo na informácie o spracovaní osobných údajov, prístup k nim, opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a námietku proti spracovaniu. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním našej spoločnosti na uvedených kontaktoch.

Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadom spracovania osobných údajov sa môžete obracať na IMESTEAM s.r.o. prostredníctvom e-mailu na adresu info@decorstar.sk alebo na poštovú adresu Petrová 34, 086 02.